نمايندگان و بازاريابان محترم با سلام نيازمنديهاي جام جم استان البرز به صورت دو رنگ وروزهاي دوشنبه و چهارشنبه در استان البرز چاپ مي شود زمان ثبت آگهي تا ساعت 14 مي باشد. قطع و اصلاح آگهي تا ساعت 13 مي باشد. پيروز و سربلند باشيد سازمان آگهي هاي نيازمنديهاي جام جم