نمايندگان و بازاريابان محترم
      
 با سلام
  
 نيازمنديهاي جام جم استان البرزاز تاريخ اول بهمن ماه 1396

 به صورت دو رنگ وروزهاي زوج در استان البرز به چاپ خواهد رسيد

50%  تخفيف آگهي هاي صفحه اول،آخر و استخدام

 فايل هاي آژانس هاي املاك و نمايشگاه هاي ماشين

 در صورت سفارش 5 كادر به ازاي هر كادر مبلغ 3000 هزار تومان
 
 محاسبه مي گردد.
  


 زمان ثبت آگهي تا ساعت 14 مي باشد.

 قطع و اصلاح آگهي تا ساعت 13 مي باشد.
 
 
 

      
پيروز و سربلند باشيد سازمان آگهي هاي نيازمنديهاي جام جم